Hemsidan

Innehållet i Brända hemman hålls tillgängligt digitalt under minnesåret 2019 så att den som köper boken kan få tillgång till underlagen på sin dator, läsplatta eller annan elektronisk utrustning. Det är endast den som har den fysiska boken i sin ägo som har rätt att ta del av innehållet och materialet skyddas av copyright för författaren och Carlsson bokförlag.


Bild: brandahemman.online