Litteratur och källor

Underlagen till denna bok kommer från många källor, såväl tryckta som muntliga och publicerade på internet. Min ambition har varit att samla så mycket material som möjligt för att ge en heltäckande och levande beskrivning av livet i Sverige och skärgården förr och vad som hände när ryssarna anföll Stockholms skärgård 1719. Jag har utgått från den vetenskapliga litteraturen och arkivmaterial, för att sedan komplettera med uppgifter från andra källor, exempelvis lokala källor och kartmaterial. När uppgifterna går isär eller motsäger varandra har jag värderat dem efter bästa förmåga.

Lokala berättelser och traditioner är folkminnen som ger kött och blod åt en annars ganska akademisk historieskrivning. De är också en viktig del av vårt arv, den har for­mat skärgårdens kultur. Jag har försökt att i texten särskilja dem från vedertagna sanningar.

Varje stycke i boken innehåller uppgifter från många källor som tillsammans ger den bild som förmedlas. I förteckningen nedan anges de huvudsakliga källorna. När det gäller beskrivningarna av öarna har jag valt att göra en gemensam förteckning för alla öar eftersom många av källorna är allmängiltiga eller täcker många öar. Även i de som i första hand beskriver en viss ö eller plats förekommer det ofta att även händelser och förhållanden på andra öar nämns i texten.

Fönster mot Europa

Encyclopædia Britannica. Defenestration of Prague 1618. 2010.

Englund, Peter. Den oövervinnlige, om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Stockholm: Atlantis, 2000

Englund, Peter. Ofredsår, Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Stockholm: Atlantis, 1993

Ericson, Lars, Hårdstedt, Martin, Iko, Per, Sjöblom, Ingvar, Åselius, Gunnar. Svenska slagfält. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 2003

Isacson, Claes-Göran. Vägen till stormakt, Vasaättens krig. Stockholm: Nordstedts, 2006

Villstrand, Nils Erik. Sveriges historia 1600–1721. Stockholm: Nordstedts, 2011

Wikipedia. Defenestrationerna i Prag. 2014.

En stormakt i gungning

Abukhanfusa, Kerstin, (red.). Mare nostrum. Stockholm: Riksarkivet, 1999

Berggren, Jan. Rikets mest hatade man, Georg Heinrich von Görtz. Stockholm: Carlsson, 2010

Berggren, Jan. Tullarnas Stockholm. Stockholm: Carlsson, 2016

Brunner, Ernst. Carolus Rex, Karl XII – hans liv i sanning återberättat. Stockholm: Albert Bonnier förlag, 2005

Englund, Peter. Poltava, Berättelsen om en armés undergång. Stockholm: Atlantis, 1988

Hansson, Anders. Karolinernas dödsmarsch. Östersund: Jämtlands läns museum, 1995

Henriksson, Alf. Svensk historia I och II. Stockholm: Bonniers, 1963

Konow, Jan, von. Sveriges adels historia. Karlskrona: Axel Abrahamsons förlag, 2005

Lindqvist, Herman. Historien om Sveriges alla drottningar, Stockholm: Nordstedts, 2006

Liljegren, Bengt. Karl XII, en biografi. Lund: Historiska Media, 2000

Massie, Robert K. Peter den store, hans liv och värld. Stockholm: Bonniers, 1986

Roberts, Michael. Sverige under frihetstiden, 1719–1772. Stockholm: Tiden, 1995

Scheutz, Lisbet. Berömda och glömda Stockholmskvinnor. Stockholm, MBM förlag, 2001.

Troyat, Henri. Peter den store. Stockholm: Nordstedts, 1986

Villstrand, Nils Erik. Sveriges historia 1600–1721. Stockholm: Nordstedts, 2011

Ullgren, Peter. Uppsnappade brev, Karl XII:s soldater i Norge 1716. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2006

Wetterberg, Gunnar. Arvid Horn, Från tolv till ett. Stockholm: Atlantis, 2006

Noblesse oblige

Almquist, Johan Axel. Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, första delen band 1 och 2. P.A. Nordstedt & söner, 1931

Bendixen, Karin. Sekler av skatter. Uppsala: Landsarkivets i Uppsala småskriftserie (nätversion), 2008

Böregård, Annika. Förteckning över: 1) De la Gardieska släktarkivet från Löberöd; 2) Varia; 3) De övriga släktarkiven i De la Gardieska arkivet. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Lund: Lunds universitet, 2008

Ellehag, Claes. Palatsen i Stockholm. Lund: Signum, 1998

Henriksson, Alf. Svensk historia I och II. Stockholm: Bonniers, 1963

Hill, Örjan. Kanske folket är fattigt. Borås: Norma, 1991

Kleen, Björn, af. Jorden de ärvde. Stockholm: Månpocket, 2009

Konow, Jan, von. Sveriges adels historia. Karlskrona: Axel Abrahamsons förlag, 2005

Löwnertz, Susanne. De svenska skatternas historia. Solna: Riksskatteverket, 1987

Malmstedt, Jan. Torparliv på Ekerö. Stockholm: Kulturhistoriska bokförlaget, 2012

Myrdal, Janken. Landbon, ladan och lagen och hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget samt ytteligare 20 agrarhistoriska artiklar. Stockholm: Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden utgivna av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) bibliotek) Redaktör Anders Perlinge, 1996

Ohlsson, Martin A. Stormaktstidens privatpalats i Stockholm. Stockholm: Forum, 1951

Revera, Margareta. 1600-talsbönderna och deras herrar. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning, 1984

Runmark, Bo. Det okända palatset på Blasieholmen. Stockholm: Berghs, 1989.

Scheutz, Lisbet. Berömda och glömda Stockholmskvinnor. Stockholm, MBM förlag, 2001

Ullgren, Peter. En Makalös historia. Stockholm: Nordstedts, 2015

Villstrand, Nils Erik. Sveriges historia 1600–1721. Stockholm: Nordstedts, 2011

Wenndahl, Elin. Torp och gårdar i Huddinge. Huddinge: Huddinge hembygdsförening, 1999

Havets herrar

Abukhanfusa, Kerstin, (red.). Mare nostrum. Stockholm: Riksarkivet, 1999

Ericson, Lars, Hårdstedt, Martin, Iko, Per, Sjöblom, Ingvar, Åselius, Gunnar. Svenska slagfält. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 2003

Ericsson Wolke, Lars. Lasse i Gatan. Lund: Historiska Media, 2006

Flink, Gerhard (red.). Kung Valdemars segelled. Stockholm: Streiffert i samarbete med Riksantikvarieämbetet, 1995

Jonsson, Erik. Skärgårdskriget 1719. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1961

Glete, Jan. List of Swedish warships 1521–1721. Appendix till Swedish Naval Administration 1521–1721. Leiden, Nederländerna: Brill, 2010

Glete, Jan. Navies and nations: warships, navies and state building in Europe and America, 1500–1860, volym 1 och 2. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1993

Myrdal, Janken. Det svenska jordbrukets historia, band 2: Jordbruket under feodalismen : 1000–1700. Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet, Stiftelsen Lagersberg, 1999

Reiher, Carl-Henric (red.). Furusundsleden. I Skärgårdsstiftelsens årsbok 1997. Stockholm: Läsförlaget, 1997

Sobéus, Urban. Carl Gripenhielm och kartläggningen av Stockholms skärgård på 1690-talet. I Föreningen Vaxholms fästnings musei vänner, Meddelande XXIX. Vaxholm, 1989

Ullman, Magnus. Rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 1719. Stockholm: Bokförlaget Magnus Ullman, 2006

Villstrand, Nils Erik. Sveriges historia 1600–1721. Stockholm: Nordstedts, 2011

Wetterberg, Gunnar. Arvid Horn, Från tolv till ett. Stockholm: Atlantis, 2006

Skärgårdsliv

Hedenstierna, Bertil. Skärgårdsöar och fiskekobbar, norra och södra skärgården. Stockholm: Prisma, 2000

Hedenstierna, Bertil. Stockholms skärgård. Stockholm: Esselte, 1949

Hill, Örjan. Kanske folket är fattigt. Borås: Norma, 1991Kung Valdemars segelled, antologi, redaktör Gerhard Flink, 1995

Hirdmann, Yvonne, m.fl. Kvinnohistoria – Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar. Sveriges utbildningsradio. Oskarshamn: Primo, 2000

Humble, Nils. Piscatura Harengorum in Roslagia [Strömmingsfisket i Roslagen, övers. Kruckenberg, Erland]. Värmdö: Föreningen Skärgårdsmuseet, Stavsnäs, 1982

Jansson, Alfred E. Skärgårdsliv i forna tider, fiskeskären, Runmarö, Nämdö. Stockholm: Bonniers, 1964

Jarnhammar, Lennart. Från ett fönsterbord mot havet. Värmdö: Sandhamns Värdshus, 1995

Jerling, Lenn och Nordin, Urban. Bland skötar, kobbar och kor. Stockholm: Formas, 2007

Kleen, Björn, af. Jorden de ärvde. Stockholm: Månpocket, 2009

Löwnertz, Susanne. De svenska skatternas historia. Solna: Riksskatteverket, 1987

Malmstedt, Jan. Torparliv på Ekerö. Stockholm: Kulturhistoriska bokförlaget, 2012

Myrdal, Janken. Det svenska jordbrukets historia, band 2: Jordbruket under feodalismen : 1000–1700. Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet, Stiftelsen Lagersberg, 1999

Myrdal, Janken. Landbon, ladan och lagen och hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget samt ytteligare 20 agrarhistoriska artiklar. Stockholm: Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden utgivna av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) bibliotek) Redaktör Anders Perlinge, 1996

Nordström, Alf. Roslag. Stocksholm: Carlsson, 1990

Radloff, Fredric Vilhelm. Beskrifning öfver Roslagen. Norrtelje Tidnings skriftserie, 1910

Reiher, Carl-Henric (red.). Norrskärgård. Skärgårdsstiftelsens årsbok 1994. Stockholm: Läsförlaget, 1994

Revera, Margareta. 1600-talsbönderna och deras herrar. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning, 1984

Soldéus, Lars G. Fiskköpare möter fiskare. Saltsjöbaden: Soldeko, 2015

Soldéus, Lars G. Fiskköpare, sumpskeppare och deras seglande sumpar. Saltsjöbaden: Soldeko, 2013

Sporrong, Ulf. Kung Valdemars segelled. Ingår i Rospiggen nr 69/2009. Väddö: Roslagens Sjöfartsminnesförening, 2009

Vestin, Margareta. Arholma gårdar under 300 år. Norrtälje: Arholmabrev, 1988

Villstrand, Nils Erik. Sveriges historia 1600–1721. Stockholm: Nordstedts, 2011

Wenndahl, Elin. Torp och gårdar i Huddinge. Huddinge: Huddinge hembygdsförening, 1999

Uppladdning

Ericson, Lars, Hårdstedt, Martin, Iko, Per, Sjöblom, Ingvar, Åselius, Gunnar. Svenska slagfält. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 2003

Glete, Jan. Navies and nations: warships, navies and state building in Europe and America, 1500–1860, volym 1 och 2. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1993

Hedenstierna, Bertil. Från rysshärjningarna i Stockholms skärgård 1719 Sjöhistoriska samfundet, Stockholm, Almqvist & Wiksells, 1943

Hornborg, Eirik. En spanare under stora ofreden Stefan Löfvings dagbok över hans äventyr i Finland och Sverige 1710–1720. Enskede: TBP 2007

Jonsson, Erik. Skärgårdskriget 1719. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1961

Löfving, Stefan. Karl XII:s spion, Stefan Löfvings dagbok. Beckman, Margareta, redaktör. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag, 2010

Massie, Robert K. Peter den store, hans liv och värld. Stockholm: Bonniers, 1986

Sjöberg, Sven. Ryssar i Roslagen. Stockholm: Natur och kultur, 1981

Sundberg, Ulf. Slaget vid Stäket. Lund: Historiska Media, 2006

Troyat, Henri. Peter den store. Stockholm: Nordstedts, 1986

Ullman, Magnus. Rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 1719. Stockholm: Bokförlaget Magnus Ullman, 2006

Villstrand, Nils Erik. Sveriges historia 1600–1721. Stockholm: Nordstedts, 2011

Ryssen kommer

Hedenstierna, Bertil. Från rysshärjningarna i Stockholms skärgård 1719. Sjöhistoriska samfundet, Stockholm, Almqvist & Wiksells, 1943

Hedenstierna, Bertil. Skärgårdsöar och fiskekobbar, norra och södra skärgården. Stockholm: Prisma, 2000

Jonsson, Erik. Skärgårdskriget 1719. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1961

Löfving, Stefan. Karl XII:s spion, Stefan Löfvings dagbok. Beckman, Margareta, redaktör. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag, 2010

Sundberg, Ulf. Slaget vid Stäket. Lund: Historiska Media, 2006

Ullman, Magnus. Rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 1719. Stockholm: Bokförlaget Magnus Ullman, 2006

Åberg, Alf. Slaget vi Stäket 1719. Föredrag hållet med anledning av 250-årsminnet av slaget vid Södra Stäket. Nacka: Boo kulturnämnd, 1969

Brända hemman från norr till söder

Hedenstierna, Bertil. Från rysshärjningarna i Stockholms skärgård 1719.Sjöhistoriska samfundet, Stockholm, Almqvist & Wiksells, 1943

Hedenstierna, Bertil. Skärgårdsöar och fiskekobbar, norra och södra skärgården. Stockholm: Prisma, 2000

Gustavsson, Edvin. Vårdkasar, häxor, kosacker : en samling uppsatser. Uppsala: Edvin Gustavsson, 1965

Gustavsson, Edvin. Ryssåret 1719 och annat i Roslagen. Roslagshistoriskt IV. Uppsala: 1968

Öar och platser

Skriftliga källor

Ahlrén, Birger. Kolsviks historia: En berättelse om byarna Yxlö och Kolsvik i Blidö socken mfl. Blidö: Birger Ahlrén, opublicerad, Blidö sockens hembygdsförening, Birger Ahlréns personliga arkiv.

Ahlfeldt, Walter. Blidö socken. En hembygdsskildring. Andra upplagan. Blidö 1994. ISBN 91-630-3024-1

Andersson, Susanne. Svartsö, Lådna, Hjälmö, Karklö, Trångholmen, Gällnö – rapport från Stockholms läns landsting, Kulturnämnden Stockholms läns landsting, 1983

Aspfors, Johan. Svartsös historia och kultur. Del av Bevarandeprogram för Svartsö, Värmdö kommun 1998. Ej publicerat.

Bellberg, Hedvig. Västergården (Bolby, Ljusterö). Rapport 2012:22, Stockholms läns museum. Stockholm: Stockholms läns museum, 2012

Brusewitz, Gunnar, mfl. Vägar till kulturen i Roslagen – en guide. Stockholm: Fischer & Co, 1996

Calissendorff, Karin. Känn ditt land Nr 2, Svenska ortnamn. Stockholm: Svenska turistföreningen, 1981

Calissendorff, Karin. Stavsnäs och Stavsudda. Skärgård nr 30. Värmdö: Föreningen Skärgårdsmuseet, 1985

Calissendorff, Karin. Värmbdö domboock 1600. Skärgård nr 30. Värmdö: Föreningen Skärgårdsmuseet, 1985

Dymling, Claes, mfl. Gräskön med tillhörande holmar och skär. Stockholm: Claes Dymling, 2003

Flink, Gerhard (red.). Kung Valdemars segelled. Stockholm: Streiffert i samarbete med Riksantikvarieämbetet, 1995

G:son Berg, Kerstin. Redare i Roslagen. Stockholm: Nordiska museet, 1984

Sandberg, Robert. Gabriel Gustavsson Oxenstierna. Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet.

Garland, Sven-Olof. Roslagsbro socken. Stockholms läns hembygdsförbund och S:t Eriks Gille Roslagsbro, 1984

Gehlin, Åke. Kring ortnamn i Stockholms skärgård. Stockholm: Prisma, 1982

Grandin, Karl-Arvid. Ilsholm. Stockholm: Mauritzon, 1967

Grönblad, Ester. Furusund, ett skärgårdscentrum. Stockholm: Nordstedts, 2003

Gullmert, Lena (red.). Värmdö, Kulturhistoria i skärgårdsbygd. Värmdö: Värmdö kommun, Stockholm: Stockholms läns museum, 2014

Gustavsson, Edvin. Från Rurik till Albert Engström, en samling uppsatser. Uppsala: Edvin Gustavsson, 1975

Gustavsson, Edvin. Ryssåret 1719 och annat i Roslagen. Roslagshistoriskt IV. Uppsala: 1968

Gårdar på Svartsö – minnen och berättelser. Värmdö: Värmdö norra skärgårds hembygdsförening, 2015

Gårdstedt, Hanna. Redargårdarna på Björkö-Arholma. Rapport 2007:25. Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län, 2007

Hedenstierna, Bertil. Från rysshärjningarna i Stockholms skärgård 1719. Sjöhistoriska samfundet, Stockholm, Almqvist & Wiksells, 1943

Hedenstierna, Bertil. Stockholms skärgård. Stockholm: Esselte, 1949

Hedenstierna, Bertil. Skärgårdsöar och fiskekobbar, norra och södra skärgården. Stockholm: Prisma, 2000

Hornborg, Eirik. En spanare under stora ofreden: Stefan Löfvings dagbok över hans äventyr i Finland och Sverige 1710–1720. Enskede: TBP 2007

Humble, Nils. Piscatura Harengorum in Roslagia [Strömmingsfisket i Roslagen, övers. Kruckenberg, Erland]. Värmdö: Föreningen Skärgårdsmuseet, Stavsnäs, 1982

Jansson, Alfred E. Ljusterö under gångna tider. Bromma: Alfred E. Jansson, 1960

Jansson, Alfred E. Skärgårdsliv i forna tider, fiskeskären, Runmarö, Nämdö. Stockholm: Bonniers, 1964

Jansson, Alfred E. Skärgårdsliv i forna tider, Sandhamn, Harö, Rysshärjningarna, Möja, Vindö. Stockholm: Bonniers, 1965

Johansson, Klara. Kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk. En undersökning av två trädgårdar. Rapport 2006:03. Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län, 2006

Jonsson, Erik. Skärgårdskriget 1719. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1961

Justrell, Börje. Birke tingslag i ett historiskt sammanhang.

Våra öar nr 11, Björkö-Arholma Hembygdsförening. Norrtälje 2009

Justrell, Börje. Livet på Björkö i början av 1400-talet. Våra öar nr 11, Björkö-Arholma Hembygdsförening. Norrtälje 2009

Justrell, Börje. Rysshärjningarna på Björkö 1719. Våra öar nr 13, Björkö-Arholma Hembygdsförening. Norrtälje: 2010

Kammarkollegiet. Förteckning som utwijsar dhe Hemman och Lägenheter, hwilcka Åhr 1719 äro af Fienden Ryssen förbrände och ruinerade wordne, så till Huus och Byggningar som Lös Ägendomb, Första provinskontoret, nummerserien, nr 113. 1722

Karlsson, Gustaf. Grundlinjer i en kurs hembygdshistoria från 1600- och 1700-talen rörande Länna socken. Länna: Länna Hembygdsförening, 1985

Kjellberg. Carl M. Norrtälje stad 1622–1922. Norrtälje: Norrtelje tidning, 1922

Kjellson, Lennart. Upplands vårdkasar.

Klein, Ernst. Projekt Runeberg. Matts Holmers. Svenska kulturbilder, del VII och VIII, Redaktör Sigurd Erixon, Sigurd Wallin, 1931.

Källgård, Anders. Sveriges öar. Stockholm: Carlsson bokförlag, 2013

Källman, Rolf. Skärgårdsbygd: Kulturhistoriska miljöer i Värmdö kommun. Stockholm: Stockholms läns museum; Gustavsberg: Värmdö kommun,1991

Lagergren, Jan. Ljusterö under rysshärjningarna – den heta sommaren 1719. Lund: Jan Lagergren med historia, 2000

Larsson, Mats G. Rusernas rike. Stockholm: Atlantis, 1993

Lefrell, Gunnar. Själbottna skärgårdshemman – utpost i Blidö socken. Täby :Anthony design & video,1997

Lengstrand, Rolf. Ingmarsö, historia och historier från en ö som inte vill dö. Stockholm: Rolf Lengstrand, 1980

Lindfeldt, Mary. Liv i Stockholms och Ålands skärgård. Husarö: Mary Lindfeldt, 2003

Lindstedt, Karl. Svenska meterboken, föråldrade eller ovanligare mått m.m. Stockholm: Hjalmar Linnströms förlag, 1883

Lindström, Ditte. Kulturhistoriska återblickar, sägner och sant från Cappelskär och Riddersholm på Rådmansö. Gräddö: Ditte Lindström, 2002

Liewen Wistrand, Lotta, von. Norra Stavsudda 2:34, Mellangården. Rapport 2008:43. Stockholms läns museum. Stockholm: Stockholms läns museum, 2008

Ljunggren, Misse (red.). Hjälmö, Lådna, Stora Hästnacken. Ingår i Stångmärket 4, 2009. Stockholm: Skärgårdsstiftelsen, 2009

Ljunggren, Misse (red.). Välkommen till Lidö, de vittbefarnas ö och Slutet på Lidös storhetstid. Ingår i Stångmärket 4, 2007. Stockholm: Skärgårdsstiftelsen, 2007

Loggert, Henning. Anteckningar och arkiv hos Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Lundin, Eliz. Sverige i kartskisser och texter från 1550-talet. Stockholm: Eliz Lundin, 2003

Löfving, Stefan. Karl XII:s spion, Stefan Löfvings dagbok. Beckman, Margareta, redaktör. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag, 2010

Martenius, Ingela. Namn i Sverige. Okänt.

Mattsson, Vilhelm. Väddö: En skärgårdssockens historia. Väddö: Väddö hembygds- och fornminnesförening, 1960

Matz, Edvard, och Matz, Erling. Röster om en levande skärgård: Roslagen. Stockholm: Rabén och Sjögren, 1978

Morger, Kersti. Kulturminnesvårdsprogram för Norrtälje kommun. Norrtälje : Byggnadsnämnden: 1987–1990

Morell, Mats. Eli F. Heckscher, Utspisningsstaterna och den svenska livsmedelskonsumtionen från 1500-talet till 1800-talet. Uppsala: Uppsala universitet, 1986

Nerman, Ture och Nerman, Bengt. En bok om Blidö. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978

Nilsson, Sture. Rysskräcken i Sverige – fördomar och verklighet. Örebro: Samspråk, 1990

Nordström, Alf. Roslag. Stockholm: Carlsson, 1990

Nordström, Alf och Sjöberg, Göran A. Vägvisare till skärgården i Stockholms län. Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, 1982

Norra Stavsudda Handel. Norra Stavsuddas historia, del 1.

Othzén, Ylva. Brottö: Ett representativt skärgårdsjordbruk i Stockholms län. Rapport 2004:13. Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län, 2004

Persson, Jerker. Björkö – vikingars handelsplats med eget ting. Våra öar nr 11, Björkö-Arholma Hembygdsförening. Norrtälje 2009

Quist, Axel. En bok om Värmdö skeppslag. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1949

Radloff, Fredric Vilhelm. Beskrifning öfver Roslagen. Norrtelje Tidnings skriftserie, 1910

Reiher, Carl-Henric (red.). Furusundsleden. I Skärgårdsstiftelsens årsbok 1997. Stockholm: Läsförlaget, 1997

Reiher, Carl-Henric (red.). Möja öar. Skärgårdstiftelsens årsbok 1989. Stockholm: Läsförlaget, 1989

Reiher, Carl-Henric (red.). Norrskärgård. Skärgårdsstiftelsens årsbok 1994. Stockholm: Läsförlaget, 1994

Rosenthal, Fred. Hemsundet, Norrsund och Södersundet. Ingår i Öskaret nr 3, 2005. Blidö: Blidöbygden i samverkan, 2005

Rubin, Tryggve. Om ryssarne vid Svartlöga (anteckningar). 1897, uppgift hos Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Schoerner Carr, Katarina. Glimtar ur Värmdös historia. Stockholm: Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn, 2013

Sjöberg, Sven. Rysshärjningar i Roslagen. Stockholm: Natur och kultur, 1981

Skoglund, Eva. Skärgårdens odlingslandskap – bevarande genom lokalt engagemang. Naturvård i Norrtälje kommun nr 25. Norrtälje: Norrtälje kommun, 2005

Stahre, Nils-Gustaf. Ortnamn i Stockholms skärgård. Stockholm: Max Ström, 2011

Steckzén, Birger och Lindgren, Lars. Äpplarö. Birger Steckzén, 1981

Stighäll, Christer (red.). Värt att se i Roslagens natur. Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag, Norrtälje: Norrtälje naturvårdsfond, 1992

Sundberg, Ristil. Marö med Stora och Lilla Fällen. Stockholm: Axplock, 2002

Sundberg, Ulf. Slaget vid Stäket. Lund: Historiska Media, 2006

Söderström, Leif (red.). Östra Lagnö, en resa genom tiden. Ljusterö: Östra Lagnö byalag, 2008

Sörenson, Ulf. Skärgården, Vägvisare från Örskär till Landsort. Stockholm, Balkong förlag, 2016.

Telander, Kajsa. Hummelmora säteri. Ljusterö: Ljusterö Hembygdsförening, 1990

Värmdö kommun. Områdesbestämmelser för Alsvik (Sydvästra Svartsö). Samrådshandling, SPN 2012-05-22, Dnr: 12SPN/0080. Värmdö kommun, 2012

Värmdö kommun. Områdesbestämmelser för Bergs by, del av Möja. Samrådshandling. SPN 2012-04-24, Dnr: 12SPN/0082. Värmdö kommun, 2012

Värmdö kommun. Områdesbestämmelser för Självik och Träskö, del av Svartsö. Samrådshandling. SPN 2012-05-22, Dnr 12SPN/0079. Värmdö kommun, 2012

Värmdö kommun. Områdesbestämmelser för Svartsö by. Samrådshandling. SPN 2012-05-22, Dnr: 12SPN/0078. Värmdö kommun, 2012

Vanpil, Malena. Eld och rök. Signalsystem i Uppland under folkvandringstid. Kandidatuppsats Uppsala Universitet, HT 2012

Vennberg. Gustaf. Riala socken av Åkers skeppslag. Bergshamra: Riala hembygdsförening, 1984

Vestin, Margareta. Arholma gårdar under 300 år. Norrtälje: Arholmabrev, 1988

Vindelhed, Bengt. Resursutnyttjande under tidigmodern tid: Introduktion till geografiska skärgårdsstudier. Huddinge: Södertörns högskola, 2006

Wallert, Evert. Roslagsby 1719. Ingår i årsboken Rospiggen 1985. Norrtälje: Roslagens Sjöfartsminnesförening, 1985

Wennberg, Kåa. Norrtälje faktori och dess smeder. Saltsjö-Boo: Kåa Wennberg, 1985

Westerdahl, Christer. "Valdemarsleden" och itinerariet. Meddelanden från Marinarkeologiska sällskapet 0348-6621 1979 (2):3, s. 19–24

Westin, John. Från solskifte till laga skifte, kort historik om en skärgårdsby. Skärgård nr 14. Värmdö: Föreningen skärgårdsmuseet, 1977

Westin, John. Ryssflykten (anteckningar). 1924, uppgift hos Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Westin, Per J och Nilsson, Stig W. Öarna berättar, Stavsuddaskärgården förr och nu. Stockholm: Per J Westin, Stig W Nilsson, 1997

Wielcke-Lindqvist, Ingeborg. Blidö kyrka. Tredje reviderade upplagan. Upplands kyrkor – VIII. Strängnäs: Ärkestiftets stiftsråd, 1980

Åkerberg, Carl. Ljusterö, om bygd och folk från stenålder till nutid. Roslags-Näsby: Carl Åkerberg, 1965

Åkerberg, Carl. Ljusteröbilder. Ljusterö: Ljusterö hembygdsförening, 1979

Öberg, Mimmi. En studie av materiella lämningar efter ryssens härjningståg i Stockholms skärgård 1719. B-uppsats, Södertörns folkhögskola. Stockholm: 2009

Öhman, Lars. Fakta och skrönor om Husarö och dess invånare. Stockholm: Husarö/Ljusterö hembygdsförening, 1992

Öhman, Åke, Grandin, Folke. Husarö: Några anteckningar om öns historia. Husarö: Åke Öhman och Folke Grandin, 1978

Österman, Tore. Östra Lagnö. lagnotore.se

Kartorna

Sist men inte minst måste kartorna nämnas. Utan dem hade arbetet med denna bok blivit både svårare och mer enahanda, de har varit en viktig källa till både inspiration och kunskap. Resultatet hade dessutom blivit en bok som saknar den särskilda dimension och konkretion som de samtida vackra kartorna ger.

Det gäller särskilt lantmätarnas kartor som oftast finns tillgängliga hos Lantmäteriet eller Riksarkivet och en stor fördel är att myndigheterna har digitaliserat många av dem och gjort dem tillgängliga på sina hemsidor. Allt fler kartor läggs ut och tjänsterna förenklas och förbättras snabbt.

Carl Gripenhielms skärgårdskarta

Mest synlig i denna bok är Carl Gripenhielms skärgårdskarta från början av 1690-talet. Det var första gången som skärgården i sin helhet kartlades och den första kartan där de flesta av skärgårdens gårdar finns utsatta. Den har varit central för att förstå var gårdarna låg och hur vattenlinjen delade i början av 1700-talet.

Kartan finns tyvärr inte tillgänglig i digital form än, den förvaras på Krigsarkivet i Stockholm där den ligger hoprullad i fyra stora våder. Den har inte heller publicerats i sin helhet på annat sätt.

Månsson och andra lantmätare

En bild säger mer än tusen ord sägs det, och det stämmer åtminstone när det gäller den historiska beskrivningen av skärgårdens öar och gårdar. Många av de detaljer som rör öarnas och gårdarnas bärkraft, odlingar, beten, skog och fiske kommer från de karteringar som Lantmäteriet genomförde under 1600-talet och början av 1700-talet, särskilt av den till synes outtröttlige lantmätaren Månsson, som kartlade en stor del av mellanskärgården.

Kartorna ger en detaljerad och tydlig grafisk bild av var boningshusen låg, hur vattenlinjen såg ut och var odlingarna, skogen och fisket fanns. Men dessutom innehåller många av dem värdefull information i sina skriftliga beskrivningar, så kallade Notarium Explicatio. Där finns kommentarer om öns beskaffenhet, uppgifter om mantal, antal lass hö som bärgades, odlad areal, skog, jordmån, fiskevatten med mera. Med hjälp av dessa förklaringar i kombination med skatte- och boskapslängder i de tryckta källorna, har det varit möjligt att klarlägga hur livet på öarna tedde sig för invånarna.

Många av dessa kartor finns tillgängliga on-line och kan även laddas ned på myndigheternas hemsidor. Nedan anges de huvudsakliga samlingarna och länkar till dem i juni 2018. Av praktiska skäl redovisas en del av länkarna till kartsamlingarna som så kallade kortlänkar eftersom originallänkarna i allmänhet är svåra att skriva av och ofta är långa.

Riksarkivets kartsamlingar

Många av de äldsta kartorna finns tillgängliga genom Riksarkivets hemsida, Sveriges äldsta storskaliga kartor, där kartsamlingarna finns publicerade. I skrivande stund finns de på https://riksarkivet.se/visa-kartsamlingar och https://riksarkivet.se/geometriska men det kan ju tyvärr ändras snabbt. I så fall är nog det bästa att maila eller ringa till Riksarkivet, eller att söka själv på nätet.

Geometrisch charte bok öfwer Ferentuna och Wermdöö härader. Författat och uprättat anno 1630 och 1640 aff då-warande landtmätare öfwer Upplandh Swen Månsson. Projekt Äldre geometriska kartor, SE/RA/81003/1/A1, Lantmäteriet, Riksarkivet.

Geometrisk Jordebook öffwer Alle Skatte och Cronohemans äghor i Broo, Wäthöö, Wäddö och Häffwerö skipz-lagher, Vthi Rooslaghen, och Vpplandh Sven Månsson 1640–1642. Projekt Äldre geometriska kartor, SE/RA/81003/1/A7, Lantmäteriet, Riksarkivet.

Geometrisk delineation öffwer Smedeby äghor i Åker sochn och Åker skipzlagh: hans excellentz rijkz drottzens höghwälborne herr Gabriell Oxenstierna Gustaffsons sätegårdh. Sampt medh alle theß vnderliggiande gotz och gårdar. Anno 1640. Praenominati illustrissimi atque generosissimi domini permissu et consensu officiose ergo delineavit Sveno Magni filius, geom. Upl. Äldre geometriska kartor, Serie: Margretelund, SE/RA/81003/15/Smedby, Lantmäteriet, Riksarkivet. Även kallad Margretelundsboken.

Geometrisk jordebok öfver crono och skattehemman uti Lyhundra härad sampt Läna och Frötuna skipzlagher i Vplandh i österRoslagen. Anno 1639, Swen Månsson lantmätare. Projekt Äldre geometriska kartor, Lantmäteriet, SE/RA/81003/1/A8.

Uppland, Stockholms och Uppsala län A12, Värmdö härad, Danaryds skeppslag, Frötuna skeppslag, Bro skeppslag, Fröösåkers härad, Olands härad, Tierps härad. Lantmäteristyrelsen, Geometriska jordeböcker, SE/RA/420571/01/F/F1a/12 (1679–1695)

Lantmäteriets arkiv

Lantmäteriet har publicerat många kartor på sin hemsida. Tjänsten har hittills varit känslig för vilken browser som används, men det kommer förhoppningsvis att bli bättre. Exempelvis fungerade den inte riktigt bra med Firefox. Men den är användbar och värd besväret.

Skriv in länken nedan eller sök reda på lantmateriet.se och välj Historiska kartor. Välj sedan Avancerad sökning och därefter Lantmäteristyrelsens eller Lantmäterimyndighetens arkiv. Sedan väljer du län, kommun, socken, ort, trakt etc efter eget önskemål.

historiskakartor.lantmateriet.se


Bild: Stora läsesalen i Kungliga biblioteket, Stockholm. Foto: Kungliga biblioteket