Annat

Här hittar du förord och litteraturlista

 
 

Lars Ericson Wolke i Pearl Harbor

Företal av Lars Ericson Wolke

Senare delen av sommaren 1719 var den värsta som människorna i Stockholms skärgård hade upplevt, och inte bara dom. Från Norrköping i söder och till Gävle i norr härjade hundratals ryska roddargalärer med tusentals soldater ombord och brände allt man kom åt. Vågor av flyktingar lämnade öarna och försökte förtvivlat söka skydd längre inåt landet, inte minst i Stockholm.

 

Gunnar Lind på Rögrund

Förord av Gunnar Lind

Stockholms skärgård har fascinerat mig ända sedan jag var barn och tillbringade mina första somrar där. Självklart har det med vattnet och öarna att göra, de miljoner små vikar, sund, kobbar och skär som bildar en så säregen miljö som egentligen bara kan utforskas och upplevas med båt. Något nytt väntar bakom varje udde.

 

Stora läsesalen i Kungliga biblioteket

Litteratur

Underlagen till denna bok kommer från många källor, såväl tryckta som muntliga och publicerade på internet. Min ambition har varit att samla så mycket material som möjligt för att ge en heltäckande och levande beskrivning av livet i Sverige och skärgården förr och vad som hände när ryssarna anföll Stockholms skärgård 1719. Jag har utgått från den vetenskapliga litteraturen och arkivmaterial, för att sedan komplettera med uppgifter från andra källor, exempelvis lokala källor och kartmaterial.

 

Startsidan

Hemsidan

Brända hemman finns även på nätet: brändahemman.se. Dessutom finns hela bokens innehåll online och som e-bok på brandahemman.online under hela 2019. Avsikten är att den som har köpt boken även kan läsa den på sin dator eller surfplatta. Koden finns längst ned på första uppslaget.

Boken skyddas enligt lagen om upphovsrätt (URL 1960:729) och får inte reproduceras, delas eller på annat sätt spridas utan författarens tillstånd.