BRÄNDA HEMMAN E-BOK

 

E-boken har fast layout och är i stort sett identisk med den fysiska boken. Av praktiska skäl består den av två delar och bilderna är lågupplösta. Om du inte redan har en läsare för EPUB3-filer kan du enkelt hitta en på nätet.

 
 
 
 

Del 1

Delen innehåller bakgrunden samt öarna från Björkö i norr till Ålandet, Marö och Gräskö i söder.

Del 2

Öarna från Norröra och söderut till och med Möja. I denna del finns även källor och litteraturlista.

 

Tips

För att underlätta läsningen finns vissa interaktiva funktioner:

  • Båda delarna har en innehållsförteckning i början. Där är alla kapitel länkade så att du kan gå direkt till ett visst avsnitt, även kartor och fördjupning. Tyvärr har det inte varit möjligt att länka mellan de två delarna.

  • Det enklaste sättet att navigera är oftast via läsarens bokmärkesfunktioner.

  • Kartor över brända hemman, med länkar till varje avsnitt, finns på sidorna 124–127 i första delen och 3–6 i andra delen.

  • Platsregistret i sista delen är av praktiska skäl inte länkat, använd sök-funktionen i din läsare.

Boken skyddas enligt lagen om upphovsrätt (URL 1960:729) och får inte reproduceras, delas eller på annat sätt spridas utan författarens tillstånd.